een initiatief van 360° Foodservice ter bevordering van hoge kwaliteitsnormen

met de deelname van

Wij zetten dat stapje extra om consumentenveiligheid te garanderen

De "Vertrouwde Accreditatie" van 360° Foodservice is een verbintenis om aan alle relevante wettelijke vereisten in Europa te voldoen en er zo voor te zorgen dat consumenten veilig kunnen genieten van hun drankjes.

Een Vertrouwde Accreditatie in 5 stellingen

Een papieren rietje is een nieuw, zeer ingenieus product dat gemaakt moet worden van hoogwaardige grondstoffen.
Papieren rietjes zijn veilig wanneer ze volledig voldoen aan alle nodige Europese en nationale wetgeving betreft materialen die in contact komen met levensmiddelen.
Door middel van deze Vertrouwde Accreditatie verklaren bedrijven volledig in overeenstemming zijn met de relevante wetgeving, om te garanderen dat rietjes veilig zijn.
Door het inkopen, leveren of gebruiken van rietjes van bedrijven die zijn toegewijd aan het accreditatie initiatief, bent u gegarandeerd van een rietje waarop u kunt vertrouwen.
In de toekomst zal een nieuw accreditatiemerk voor papieren rietjes het makkelijker maken om conforme producten te identificeren.

Alle leden van 360° Foodservice zetten zich in voor de uitgangspunten van de organisatie. Op deze manier garanderen ze een constante inspanning om producten van de hoogste kwaliteit te vervaardigen, verhandelen of te gebruiken voor de Europese markt en wereldmarkten.

Bedrijven die de 360° Foodservice Vertrouwde Accreditatie voor papieren rietjes ondertekenen, doen de volgende specifieke toezeggingen:

zetten zich in voor het volgende:

 • Ondertekenen en respecteren van de uitgangspunten van 360 ° Foodservice.
 • Voldoen aan alle relevante en toepasselijke Europese en nationale wetten waar ze van toepassing zijn, met name maar niet uitsluitend, alle voorschriften met betrekking tot materialen die in contact komen met levensmiddelen, arbeidsrecht, gezondheid & veiligheid op het werk en milieubescherming.
 • Ondertekenen een verklaring volledig te voldoen aan alle toepasselijke Europese en nationale wetgeving met betrekking tot, ten minste, de specifieke context van de Europese en nationale vereisten voor materialen die in contact komen met levensmiddelen, zoals uiteengezet in de verklaring sectie van dit handvest en alle relevante bijlagen, die van toepassing zijn op het papieren rietje, de bestanddelen (papier, lijm, inkt) en de specifieke machines die worden gebruikt om ze te fabriceren.
 • Zorgen er met name voor dat een zorgwekkende stof ofwel afwezig is, of binnen de limieten wordt gehouden zoals is voorgeschreven binnen de Europese en/of nationale wetgeving en is aanbevolen voor de productie van papieren rietjes and hun bestanddelen (papier, lijm en inkt), zoals uiteengezet in de verklaring sectie van dit handvest en alle relevante bijlagen.
 • Behalen alle verplichte of aanbevolen certificeringen, zoals vermeld in de verklaring sectie van dit handvest en alle relevante bijlagen.
 • Worden regelmatig gecontroleerd op deze vereisten door onafhankelijke, gekwalificeerde certificerende instellingen, volgens de tijdlijnen die door deze certificerende instellingen zijn vastgesteld.
 • Ondertekenen en respecteren van de uitgangspunten van 360 ° Foodservice.
 • Voorzien fabrikanten van papieren rietjes in Europa van componenten die ten minste voldoen aan alle relevante Europese en nationale vereisten voor materialen die in contact komen met levensmiddelen, zoals beschreven voor papier, lijm en drukinkt, in de verklaring sectie van dit handvest en alle relevante bijlagen.
 • Zorgen ervoor dat ze geen zorgwekkende stoffen bevatten, of dat dergelijke stoffen binnen de vereiste/aanbevolen niveaus worden gehouden, zoals beschreven in de verklaring sectie van dit handvest en alle relevante bijlagen.
 • Behalen alle verplichte of aanbevolen certificeringen, zoals vermeld in de verklaring sectie van dit handvest en alle relevante bijlagen.
 • Worden regelmatig gecontroleerd op deze vereisten door onafhankelijke, gekwalificeerde certificerende instellingen, volgens de tijdlijnen die door deze certificerende instellingen zijn vastgesteld.
 • Ondertekenen en respecteren van de uitgangspunten van 360 ° Foodservice.
 • Voorzien fabrikanten van papieren rietjes in Europa van componenten die ten minste voldoen aan alle relevante Europese en nationale vereisten voor materialen die in contact komen met levensmiddelen, zoals beschreven voor speciale machines in de verklaring sectie van dit handvest en alle relevante bijlagen.
 • Zorgen ervoor dat ze geen zorgwekkende stoffen bevatten, of dat dergelijke stoffen binnen de vereiste/aanbevolen niveaus worden gehouden, zoals beschreven in de verklaring sectie van dit handvest en alle relevante bijlagen.
 • Behalen alle verplichte of aanbevolen certificeringen, zoals vermeld in de verklaring sectie van dit handvest en alle relevante bijlagen.
 • Brengen en/of verhandelen alleen veilige papieren rietjes op de Europese markt die voldoen aan de vereisten van alle relevante Europese en nationale wetgeving in Europa en, waar mogelijk, kopen producten van fabrikanten die dit handvest respecteren.
 • Kopen en bieden hun consumenten in de EU alleen veilige papieren rietjes aan die voldoen aan de vereisten van alle relevante Europese en nationale wetgeving in Europa en, waar mogelijk, kopen artikelen van fabrikanten, importeurs of distributeurs die dit handvest respecteren.

Ondertekenaars van de Vertrouwde Accreditatie verklaren volledig te voldoen aan alle toepasselijke Europese en nationale wetgeving voor materialen die in contact komen met levensmiddelen. De lijst met alle relevante wetgeving en technische richtsnoeren waaraan papieren rietjes en hun bestanddelen moeten voldoen wanneer ze worden verkocht in Europa, is opgenomen in de Bedrijfsverklaring, welke een integraal onderdeel uitmaakt van de Vertrouwde Accreditatie.

Ondertekenaars van de Vertrouwde Accreditatie

Bedrijven die lid zijn van 360° Foodservice en ondertekenaars van de Vertrouwde Accreditatie

De volgende bedrijven hebben de 360° Foodservice Vertrouwde Accreditatie voor papieren rietjes ondertekend:

Fabrikanten van papieren rietjes

Leveranciers van grondstoffen and machinery

Importeurs, distributeurs en groothandels

Retailers en foodservice gebruikers

Consumenten vertrouwen ons omdat we investeren in de hoogste standaarden.

1. Get in touch

Use the contact details at the bottom of this page to get in touch with the Secretariat.

We can provide more information about how you can join 360° Foodservice and become a signatory to the Vertrouwde Accreditatie, in due course entitling you to use the Trust Mark and Label. Once we know a little more about you, we can let you know more about the financial and operational implications of going forward.

2. Adhere to the Charter

By signing or endorsing the Vertrouwde Accreditatie you agree to be bound by its provisions. This will also involve producing evidence that you do meet all requirements in practice.

3. Spread the word

Let the world know you are part of the Vertrouwde Accreditatie initiative by spreading the word with your suppliers, distributors or customers. 360° Foodservice members will be able to do this notably by using the [future] Trust Mark and associated labelling scheme on marketing and other commercial communication material*.

* the use of the Trust Mark and associated labelling scheme is subject to the prior signature of a licensing agreement between your company and 360° Foodservice (and may be revoked by the licensor if a licensee does not respect its commitments in full).

Meer over het initiatief..

Wie is 360° Foodservice?

360° Foodservice is een non-profit organisatie van bedrijven. Het is het materiaalneutrale samenwerkingsverband voor de hele foodserviceketen, dat als doel heeft om de verantwoorde en duurzame evolutie te leiden van de foodservice-verpakkingssector in Europa. Onze bedrijven hebben een gemeenschappelijke visie om dingen beter te doen. We promoten verantwoord hergebruik en verstandig eenmalig gebruik door veilige en duurzame oplossingen te bieden voor het serveren van eten en drinken voor gelegenheden waarin consumenten buitenshuis of onderweg eten of drinken. Totale veiligheid. Volledige hygiëne. Zonder afval. Zonder zwerfafval.

Missie

Onze bedrijven fabriceren, verhandelen of gebruiken hygiënische, veilige en duurzame single-use producten en herbruikbare systemen voor het serveren van eten en drinken. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen die hierbij betrokken is, zich bewust is van de verantwoordelijkheid die zij dragen tegenover de consument, het milieu, medewerkers en hun eigen bedrijven. Onderdeel van onze missie is dus om te communiceren met alle stakeholders, inclusief wetgevers, over de kwaliteit en voordelen van onze producten en hoe ze het beste kunnen worden ingezet om de hygiëne en veiligheid van de consument te helpen waarborgen, evenals meer respect voor het milieu.

Wat is de Vertrouwde Accreditatie voor papieren rietjes?

De 360° Foodservice Vertrouwde Accreditatie voor papieren rietjes getuigt van de toewijding van aangesloten bedrijven om veilige papieren rietjes te produceren, verhandelen en gebruiken, die voldoen aan alle wettelijke vereisten voor materialen en producten die in contact komen met levensmiddelen. We voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Altijd.

Waarom is de Vertrouwde Accreditatie van belang?

Ervaring heeft, helaas, geleerd dat sommige bedrijven in de markt de voorschriften omzeilen of niet naleven. Hierdoor brengen zij consumenten in gevaar en concurreren ze op frauduleuze en oneerlijke wijze op de Europese markt, omdat ze niet voldoen aan de wettelijke vereisten. De Vertrouwde Accreditatie is onze garantie aan de markt dat we op een verantwoorde manier produceren om hygiëne, veiligheid en duurzaamheid te garanderen.

Hoe wordt de Vertrouwde Accreditatie gebruikt?

Bedrijven in de papieren rietjes industrie die zijn aangesloten bij 360° Foodservice en zijn toegewijd aan de Vertrouwde Accreditatie, zijn vermeld op deze website. Op deze manier kan iedereen zien wie zich inzet voor veiligheid en kwaliteit door de wettelijke vereisten te respecteren voor materialen en producten die in contact komen met levensmiddelen. We roepen bedrijven die nog geen lid zijn van de organisatie op om de Accreditatie te ondertekenen en dezelfde toezeggingen te doen als wij. Degenen die zich aanmelden, worden hier ook vermeld.

Een accreditatiemerk voor de toekomst

Een nieuw accreditatiemerk en bijbehorend etiketteringsysteem voor papieren rietjes zal het binnenkort nog makkelijker maken voor bedrijven in de foodservice supply chain om te weten wie zich inzet voor veiligheid en de naleving van wettelijke vereisten voor materialen die in aanraking komen met levensmiddelen. Dankzij deze regeling kunnen 360° Foodservice-bedrijven, die zich toewijden aan de Vertrouwde Accreditatie, het handelsmerk en de etiketten gebruiken op hun verpakkingen, gedrukte en online marketing- en verkoopmaterialen, maar ook op administratieve documenten zoals bestelformulieren of facturen. Dit zal worden ondersteund door business-to-business communicatiecampagnes en informatieprogramma's voor Europse en nationale regelgevers, markttoezichtdiensten en controleautoriteiten.

#Blog | Quality straws you can trust
High quality adhesives enable safe, liquid-resistant and sustai...
MATRIX PACK’s dedication to manufacture COMPLIANT and SAFE pa...
New FCM rules further delayed: The industry needs to get ahead
Hauni’s quality control ensures its machine produce safe pape...
DREWSEN new Development Centre helps create safe, sustainable a...
delfort's strict internal and external quality control measures...
Henkel “Triple Safety Concept” delivers food safe paper str...
New Trustmark will help identify compliant, safe straws in the ...
Don’t take risks with consumer safety, comply with the law
Launch event draws big crowd
Clear lessons for compliance and safety
Compliant = Safe in Emerging EU Market for paper drinking straws
Initiative to promote paper drinking straws launches in March
Latest   | 
High quality adhesives enable safe, liquid-resistant and sustainable paper straws